به اطلاع خریداران محترم میرساند شخصی که با راه اندازی سایت در فضای مجازی علیه پروژه سپهر اقدام به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب نموده و تعدادی را در فضای مجازی گردهم آورده بود با همکاری قوه قضاییه در تاریخ 1395/04/14 بازداشت گردید.