به اطلاع خریداران محترم میرساند شخصی که با راه اندازی سایت در فضای مجازی علیه پروژه سپهر اقدام به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب نموده و تعدادی را در فضای مجازی گردهم آورده بود با همکاری قوه قضاییه در تاریخ 1395/04/14 بازداشت گردید.

زکـوی‌ یار می آیـد نسیــــــــــــــــــم باد نـوروزی     از ایـن باد ار مدد خـواهی چـراغ دل بـر افروزی
بـه صـحـرا رو کـه از دامـن غبـار غـم بیفشانــــی     بـا گلـــــــــزار آی کـز بـلبـل غـزل گفتـن بیـامـوزی
سخـن در پرده میگویم چ گل از غنچه بیرون آی     که بیش از پنـج روزی نیست حکیم سیر نوروزی
بـه بستان رو‌ که ازبـلبـل طریق عشق گیری یــاد     بـــه مـجلـس آی‌ کــز‌ حـافظ سخـن گـفتـن بیـاموزی


فرارسیدن بهار دلکش و نوروز باستانی بر شما عزیزان مبارک باد

دفتر فروش برجهای‌مسکونی سپهر روزهای ۷ تا ۱۰ فروردین از ساعت ۹ الی ۱۲ دایر می باشد